Usmernenie a mor ošípaných

Usmernenie o registrácii chovov ošípaných vydané opakovane, a to na základe nepriaznivo vyvíjajúcej v súvislosti   s výskytom afrického moru ošípaných.

Ďalšie informácie sú dostupné aj na nižšie priloženom linku: https://www.mpsr.sk/africky-mor-osipanych/424