Zápis do 1. ročníka ZŠ Harhaj

Vážení rodičia!

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ Harhaj na školský rok 2021/2022  sa
uskutoční od 1. do 30. apríla 2021, bez osobnej prítomnosti detí a rodičov. Je
potrebné aby ste si stiahli a vyplnili protokol k zápisu. Vyplnený protokol V8s
poprosíme doručiť osobne do ZŠ alebo MŠ Harhaj.

Potrebné dokumenty nájdete v sekcii Základná škola.