Zápis do 1. ročníka ZŠ Harhaj

Vážení rodičia!

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ Harhaj na školský rok 2023/2024  sa
uskutoční 21. apríla 2023,  

Potrebné dokumenty nájdete v sekcii Základná škola.