VSD Výzva na vykonanie výrubu okliesnenia stromov a iných porastov.