Sčítanie obyvateľstva

Sčítanie obyvateľov od 15.2. - 31.3.

https://www.scitanie.sk/